e-mail : info@sportvisserijgo.nl

Algemene ledenvergadering

Omdat de Algemene Ledenvergadering vanwege het Corona virus niet kon doorgaan in april, en we als bestuur zijnde toch nog graag een ALV wilden houden in 2020, hebben we deze alsnog ingepland. 

Tijdens deze vergadering zijn er ‘Corona-regels’ van kracht:
* VERPLICHT INSCHRIJVEN!
* Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis!
* Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog.
* Hou altijd  1.5 meter afstand van elkaar.
* Bij binnenkomst handen ontsmetten met desinfectie (staat klaar).

De vergadering is gepland op donderdagavond vijf november, en wordt gehouden in de Victoriahal te Dirksland (Philipshoofjesweg 57b).
De zaal is open vanaf 19:30 en de vergadering begint om 20:00.

Vragen voor de rondvraag kunnen vooraf gestuurd worden naar voorzitter@sportvisserijgo.nl Insturen kan tot 1 week voor de ALV.

Ieder lid is van harte uitgenodigd!

Inschrijven is mogelijk tot 26 oktober.
LET OP: Geen inschrijving = Geen toegang!!!

 

Inschrijfformulier:

Ten behoeve van bron- en contactonderzoek van de GGD bij een eventuele besmetting