e-mail : info@sportvisserijgo.nl

Controle

Controles op vergunningen worden onder andere uitgevoerd door Politie, BOA’s, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Sinds vorig jaar is er weer een controleur namens de vereniging. Namelijk Jurian Posthuma. 

U kunt onze controleur tegenkomen tijdens een van zijn rondes langs de verenigingswateren van SGO. Wanneer u wordt gecontroleerd, vragen wij u om mee te werken, en uw vergunning te laten zijn. Wanneer u deze niet kunt tonen, wordt u vriendelijk verzocht om op te ruimen.
Onze controleur heeft een nauwe samenwerking met politie en de BOA’s.

Wanneer u zelf iets tegenkomt waarvoor de controleur ingeschakeld moet worden, kunt u berichten of bellen naar 0657123967