Oproep controleurs

SGO zoekt een serieuze en betrokken Controleur Sportvisserij

Sportvisserij Goeree Overflakkee (SGO) is op zoek naar een Controleur Sportvisserij voor controles langs de viswateren van SGO. De taak van de controleur is natuurlijk in de eerste plaats gericht op de controle op het bezit van de juiste visdocumenten, de naleving van de 

visserijregelgeving en de voorwaarden Gebruik VIS-pas. Als Controleur Sportvisserij ben je verder uiteraard ook het gezicht (ambassadeur) van SGO. Je vertegenwoordigt SGO naar de sportvisser toe, zowel leden als niet-leden. 

Tijdens de controlerondes heb je vooral contact met leden van SGO. Tijdens een dergelijk contactmoment zien leden ook de kans om zaken te vertellen waaraan zij zich storen of die mogelijk onduidelijk zijn. Tijdens de controlerondes beantwoord je deze vragen en opmerkingen

op een juiste manier en toon je begrip. Het contactmoment biedt jou als ambassadeur, het visitekaartje van SGO, tevens de gelegenheid om ook iets over SGO te vertellen, bijvoorbeeld over de diverse activiteiten waarbij je dan tevens melding kunt maken van de contactpersonen van de vereniging.

Een Controleur Sportvisserij dient specifieke kennis en vaardigheden te hebben, dan wel bereidt te zijn deze zich eigen te maken, zoals:

 • het stelsel van visdocumenten
 • de voorwaarden gebruik VIS-pas
 • de minimummaten & gesloten tijden vissoorten
 • de aangewezen & gesloten tijden aassoorten
 • het nachtvissen & gebruik derde hengel
 • de hengeltechniek, materialen & vistechniek
 • sociale omgang
 • communicatief vaardig
 • kennis van de organisatie van de hengelsportvereniging
 • de activiteiten van je HSV met contactpersonen
 • Verslag uitbrengen aan het SGO bestuur

Om de taak als controleur correct uit te voeren en je de kennis op te krikken biedt Sportvisserij Goeree Overflakkee je dan ook een cursus aan die je gaat volgen bij Sportvisserij Nederland. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de site van Sportvisserij Nederland.

(https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/controle/het-controleteam/de-controleur.html)

Indien jij als lid van SGO minimaal 20 jaar oud bent en na het lezen van bovenstaande  geïnteresseerd bent om SGO-controleur te worden en de verplichte door SGO aangeboden cursus bij Sportvisserij Nederland wil volgen, aarzel dan niet langer en neem dan contact op met de voorzitter van SGO.  Dit kan alleen via de mail. Email adres: sgocontrole@gmail.com