De controleurs

Pascal Albregts 

Bestuurslid
Coördinator Controleurs SGO

 

Piet van der Groef 
Controleur

 

 

Joost Holleman
Bestuurslid
Controleur

 

Tevens zijn onze controleurs de ogen en oren van onze vereniging, door dat zij langs de waterkant veelvuldig in contact komen met onze leden, horen zij veel en kunnen daar op inspelen. Bijvoorbeeld er zijn dode vissen hier of daar, of er zijn een aantal “personen” die bepaalde overlast veroorzaken. 

Tevens is het wel zo belangrijk te vermelden, dat het sociaal omgaan met onze leden (en uiteraard ook niet leden) van belang is, daar de hengelsportvereniging (dus ook de controleurs) het vissen en de vereniging promoot en tevens toeziet op naleving van de regelgeving als vermeld in de visserijwet 1963 en de voorwaarden in de schriftelijke toestemming. 

Als de hengelsportcontroleur(s) worden geconfronteerd met overtredingen van de regelgeving in de visserijwet 1963 en/of voorwaarden in de schriftelijke toestemming , zal een controleur het niet nalaten om uw naam te noteren en eventueel uw schriftelijke toestemming innemen, daarvan zal hij melding doen en de pas inleveren bij het bestuur van Sportvisserij Goeree-Overflakkee.

Ook zal er jaarlijks controles uitgevoerd worden gezamenlijk met de Boa’s of de politieambtenaren, de Boa’s en politieambtenaar zal indien men een constatering ziet verbaliserend optreden. 

Gelukkig gedraagt het overgrote meren deel van onze leden zich keurig netjes tijdens het beoefenen van hun favoriete hobby, de hengelsport en hebben zij de vereiste documenten altijd bij zich.

Leden die betalen voor hun schriftelijke toestemming, verwachten dat er ook wordt toegezien c.q. gecontroleerd op het hebben van de vereiste documenten en de gedragingen van de sportvissers.

Onze controleurs doen goed werk voor de sportvisserij in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder, tracht daarom begrip op te brengen voor onze werkzaamheden en behandel ons dan ook met respect. 

De hengelsportcontroleurs zijn voorzien van een legitimatiebewijs (controlekaart voorzien van een foto), deze laten wij (op verzoek) altijd zien. 

 

Tot aan de waterkant !