Meldpunt misstanden

Omdat vissers veel langs de waterkant zijn te vinden, zijn het ook vaak de vissers die als eerste opmerken als er iets niet in orde is. Denk hierbij aan zuurstof tekort in het water, dode vissen, maar ook aan stroperij. Hieronder staan een aantal misstanden en hoe u hiervan melding kunt maken.

Misstanden aangaande de waterkwaliteit
Voorbeelden: waterstand, zuurstoftekort, dode vissen.

Voor alarmerende situaties die te maken hebben met het water, kunt u het beste terecht bij het waterschap. Zij regelen alles aangaande het water.
Wanneer er een melding wordt gemaakt van een situatie, wordt er een onderzoeker gestuurd die bekijkt wat er mis is, en hoe dit probleem kan worden verholpen.

Contactgegevens:
Waterschap Hollandse Delta
Telefoon: 0900 – 2005005
Contactformulier

Misstanden aangaande calamiteiten op of rond het water
Voorbeelden: stroperij, illegale lozingen, kampvuur.

Wanneer u iets illegaals ziet gebeuren, op of rond het water, kunt u afhankelijk van de situatie contact opnemen met de plaatselijke politie, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten.

Contactgegevens:
Politie Goeree-Overflakkee
Telefoon: 0900-8844

Staatsbosbeheer
Telefoon: 030-6926111
info@staatsbosbeheer.nl

Natuurmonumenten
Telefoon: 035 655 9911
contactformulier

Visstroperij

Voor het melden van Visstroperij kunt u terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Maak melding in het hiervoor bestemde contactformulier.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Telefoon: 0900-03 88