Waterpeil polders

In de periode 15 maart tot 15 april 2019 worden het waterpeil op Goeree Overflakkee verhoogd naar het zomerniveau. De verhoging gebeurt geleidelijk, onder meer om schade aan de oevers te voorkomen. De hoogte van het zomer- en winterpeil in elk peilgebied is vastgelegd in een peilbesluit. Het verschil in zomer- en winterpeil komt voornamelijk voor in het landelijk gebied. In de stedelijke gebieden geldt over het algemeen het hele jaar een vast peil.

Post Tagged with , , ,