Nieuwe samenstelling roofviscommissie

Tijdens de Nationale Hengeldag werd er afscheid genomen van Hans Hoogerheide, die na jaren het stokje doorgaf aan Corné de Waal en Danny Blok. 

Graag willen wij ook vanaf deze plek Hans bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de roofviscommissie. 

Tevens werden de nieuwe commissieleden welkom geheten door de voorzitter en voorgesteld aan de aanwezigen.

Tim Jochems, die al jarenlang de roofviscommissie voor zijn rekening neemt, blijft voorlopig de nieuwe commissie leden ondersteunen. 

Danny en Corné zijn voor de roofvissers geen onbekenden, en zitten vol frisse energie om meer roofvis evenementen te gaan organiseren! 

Welkom, en we hopen veel van jullie te gaan horen!

 

Hans neemt afscheid als commissielid
Nieuwe commissieleden Danny Blok (links) en Corné de Waal (rechts)