Reglement 2019 Karper Koppel

De nieuwe versie van het Karper Koppel reglement 2019 staat nu online en is te vinden via “Karper” > “Programma Karper” > “Karper Koppel”.

Alle deelnemers aan de geplande karper koppelwedstrijden worden verzocht om kennis te nemen van het reglement en deze strikt na te leven. Reacties zijn welkom op karperkoppel@sportvisserijgo.nl