Waterstand Zuiderdiep

Vanwege werkzaamheden aan het nieuwe zoetwaterkanaal, kan het waterpeil van het Zuiderdiep onregelmatig veranderen. Waterschap is hier nog enkele weken mee bezig. Daarna wordt er alleen op regelmatige basis gespuid via het zoetwaterkanaal.

Over de toekomst van het Zuiderdiep is bij Waterschap Hollandse Delta nog niets bekend. 


Auteur: Jurian Posthuma Bron: Waterschap Hollandse Delta